Folkbildning

Hoppas på en långsiktig lärande relation

1 folkbildningFolkbildningen är en spännande idévärld att vistas i. Eller snarare världar för folkbildning är inte ett entydigt begrepp. Många pratar om folkbildningsmässighet men få förmår förklara vad de menar. Vissa är ganska gammaldags i sina definitioner. Hänger kvar i de behov som fanns på 20-30-talet och kan kanske betraktas snarare som folkbildningsmossiga. Motsatsen är de som suktar efter acceptans från den akademiska utbildningstraditionen eller förändrar folkhögskolan till något slags gymnasiestudier.De flesta finns nog någonstans däremellan.

Action Learning Partner har en förståelsehorisont som vi benämner Lärstyrd Utveckling. Den horisonten har lätt att smälta samman med en radikal definition av folkbildning i den nya tiden.

  • Lärandet börjar i det subjektiva men innefattar också kunskapsstoff ur etablerad kunskap.
  • Vi lär med och av varandra och lär oss uppskatta skillnader som skapar skillnader
  • Lärande processer motiveras av att tankemönster eller handlingsmönster utmanas, något i rutiner och vanor rubbas.Lärandet accelererar när obalanser mellan vad vi vill och vad vi kan blir tydliga.
  • Lärande börjar i den egna erfarenheten
  • Lärande klimat är både hjälpande och utmanande
  • Lärande är en kollektiv process och främjas av samarbete i lärande relationer

Vi vill som frilansande konsulter gärna upprätthålla en stark och lärande relation med Folkbildningen. Just nu sker det genom att vi arbetar med förberedelser för validerande utbildningar för Behandlingspedagoger och Fritidsledare: Utbildningar som skall bedrivas inom folkbildningen med olika Folkhögskolor som huvudman.

Vi hoppas också att bli anlitade som tillfälliga lärare på utbildningar inom Folkhögskola och Studieförbund och att vi ges möjligheten att få inspirera genom de föreläsningsteman som presenterades i text under förra rubriken.

Vi tror på teorin Organic Growth. Vi håller på att tillsammans med folkhögskolor skapa spännande former för lärande som anknyter till detta viktiga att tillerkänna människor de kunskaper som de faktiskt har kopplat till lärande i Action Learning processer. Genom att vi etablerar lärande relationer som kan skapa ny mening hoppas vi också på ett växande intresse för samarbete med Action Learning Partner från aktörer inom folkbildning.

Ta gärna kontakt för lärande dialog som nödvändigtvis inte behöver leda till uppdrag men ta självklart också kontakt om du vill anlita oss. Vi är inte många. Det finns därför skäl för oss att ha långa planeringshorisonter. Försök ha det du med.

Share Button