Inom organisationen

Lärstyrt utvecklingsarbete inom en organisation.

TjänsterAction LearningInom orgDet finns de som hävdar att anpassning är vår främsta kompetens – Att vi blir som stenar på stranden. Vi har andra erfarenheter. Det är skillnad som skapar skillnad och tittar man noga på stenarna så upptäcker man att dessa skillnader kan göra skillnad. Det finns många behov av lärstyrt utvecklingsarbete inom en och samma organisation.

Dels naturligtvis när utveckling och lärande är motiverat av planerade förändringar. Också när det gäller ledarutveckling och utveckling av specifika akörsroller hos medarbetare med särskilt ansvar.

Svaret på frågan hur detta skall ske kan naturligtvis vara Action Learning. Vår uppfattning är, väl inte särskilt överraskande, att svaret inte bara kan vara utan bör vara Action Learning.

Ledarutveckling inom organisationen

Att vara mellanchef är en ytterst komplicerad roll. Är man arbetsgivarens förlängda arm eller förespråkare för ”sin” personalgrupp. Det finns undersökningar som pekar på att många mellanchefer har svårt att balansera olika förväntningar. Detta skapar ett ledarskap som blir svagare än vad det skulle kunna vara. Här är det givet att det finns behov av lärande. Dock inte i kursformer som ofta skapar intellektuella bilder av hur ledarskapet bord utformas men inte ge särskilt mycket support när det gäller att balansera förväntningarna. Vi rekommenderar naturligtvis att mellanchefer i en organisation ges möjligheter att lära med och av varandra då de samtidigt tacklar de verkliga dilemman de har i sin mellanchefsposition – och lär genom reflektion på att utforska nya handlingsmönster i sitt ledarskap. Denna typ av Action Learning Set skapar vi på uppdrag. Ta gärna kontakt för dialog om sådant uppdrag.

Ledningsgrupper

Vår erfarenhet är att ledningsgrupper, och framför allt dess medlemmar, mår bra av att då och då med jämna mellanrum släppa ledningsgruppsaktiviteterna och bara fokusera lärandet. I jämna intervaller transformeras ledningsgruppen, med stöd av erfaren konsult, till en lärgrupp. T.ex. var sjätte vecka. Genom att ledningsgruppens medlemmar erkänner olika okunskaper eller glapp mellan vad de vill göra och vad de upplever sig ha förmåga att göra fördjupas medlemmarnas uppgiftsorienterade relation till varandra. Tilliten ökar och ambitionen att lära med och av varandra då man samtidigt löser olika dilemman och ledningsproblem i organisationen. Över tid lär man inte bara om de ledningsfrågor som kommer upp på bordet i lärgruppen. Man lär sig också att lära och att vara en lärande ledare. Medlemmarna kommer till insikt om att ledningsgruppen och ledarskapet utvecklas bäst genom att vara öppen med vad man inte kan eller förmår. En ledningsgrupp som med jämna mellanrum transformeras till en lärgrupp utmanas och utvecklas i sin roll. Vi ställer gärna upp i dialog om hur detta skulle kunna organiseras.

Medarbetare

Samma lärande arbetsformer som beskrevs för ledning är också möjliga för medarbetare. Inom en organisation kan det finnas medarbetare som har specifika roller som motiverar effektiva insatser för lärstyrd utveckling av aktörsskapet i rollen. Det är effektivt att bilda lärgrupper och ge dessa medarbetare möjlighet att lära med och av varandra då de i verkligheten, i relation med arbetskollegor och i realtid utvecklar sina beteenden i rollen.

Arbetslag

Vi använder ofta arbetsgrupper och arbetslag som en arbetsform för att klara våra uppgifter inom organisationen. Detta anses effektivt men innefattar också en rad bromsar för effektivitet. Detta har avhandlats på annan plats i webben.

En av de erkända svårigheterna i arbetslag har gruppdynamiska förklaringar. En annan är att olika grupper inte i tillräcklig omfattning skapar struktur och klimat för lärande. Då lärande och utveckling är två sidor av samma mynt skapar brister i lärande olika bromsar för kreativitet, effektivitet och kvalitet.

På samma processer som beskrevs för ledningsgrupper kan man transformera arbetslaget till en lärgrupp t.ex. var sjätte vecka. I lärgruppen lär medlemmarna sig att lära att lära att göra genom att tackla olika dilemman på riktigt – och lära tillsammans i den processen. Verksamhetsutveckling och personalutveckling i samma process. En given kombination.

Share Button