July 20, 2015 · by admin · Social oro, Uncategorized

Fler i riktigt utanförskap. Ökade sociala problem i våra många förorter. En allt tydligare segregation i boendet, i kulturen och i människors  ekonomiska förutsättningar. Ökade klyftor och ett samhälle i vilket få känner tillit till samhällets institutioner men också mindre tillit till varandra. Allt detta och mer därtill är inte bara en trolig bild av…

Share Button
October 4, 2014 · by admin · Välfärd

I ”civilisationen” pågår en utveckling, en trend, som utan tydliga och resoluta interventioner, gärna nu, kan komma att få mycket allvarliga konsekvenser för utvecklingen av individer, grupper och samhällen.  Attityder som skapas i dag kommer att blomma ut i morgon.  Frågan är om morgondagens attityder och handlingar blir sådana som vi vill skall bygga vidare…

Share Button
November 8, 2013 · by admin · Uncategorized

Kanske skapades en unik möjlighet till internationellt samarbete på gräsrotsnivå i går. Unga människkor från organisationer i olika världsdelar bestämde sig för att samverka för lärstyrd utveckling i sina organisationer och i sina länder. De bestämde sig helt enkelt för att Action Learning skall utgöra den pedagogiska ryggraden i deras utvecklingsarbete. De bestämda också att…

Share Button
November 6, 2013 · by admin · Uncategorized

Det går inte att hävda att alla regimer i afrikanska stater är bra, arbetar demokratiskt och sprider välstånd. Förväxla inte det som jag, Stefan Bergstrand, skriver här och nu med detta. I vårt land är bilden av Afrika belastad av bland annat välgörenhetsorganisationernas presenterade beskrivningar av katastrofområden, miljökatastrofer, fattigdom och armod. Visst är det så….

Share Button
October 11, 2013 · by admin · Välfärd

Ökad välfärd – inte bara större satsningar på det vi redan har. Hur människors upplevelse av välfärd i utvecklas är en fråga om attityder, tillit, samarbete, inkludering och mycket mer. Det vi redan har, skapar inte upplevelse av välfärd i en mer betydande mening. Att begränsa den politiska debatten om välfärd till att satsa mer…

Share Button
October 8, 2013 · by admin · Lärande

Nu mellan historia och framtid – en ny tid för lärande utveckling öppnar sig Nu etablerar vi, Action Learning Partner, oss lite mer påtagligt på ”marknaden” för lärstyrd utveckling i välfärdens organisationer, organisationer i den sociala ekonomin och företag. Vi vill göra skillnad. Vi vill utforska nya möjligheter och utmana invanda tankemönster och handlingsmönster. Vi…

Share Button