Unika lärprocesser

Vi möts där vi är och börjar just där

unika lärprocesserDe behov som synliggörs i en dialog mellan Action Learning Partner och intresserade uppdragsgivare är naturligtvis unika. Ofta finns det gemensamma drag mellan individer, grupper och organisationer men varje uppdrag är unikt. Så är det därför att det inte går att överföra ett lyckat resultat från en organisation till en annan och tro att resultatet går att repetera.

Därför är expertstyrt pakettänkande kontraproduktivt. En organisation är ett levande socialt system som skapat sina sociala strukturer – strukturer som sedan påverkat tankar och handlingar. De förutsättningar som är uppbyggda i en organisation skiljer sin från en annan organisation. Kultur, klimat och relationer är unika. Därför hellre Lärstyrd utveckling är färdiga koncept.

Action Learning partner har med tanke- och handlingsmönstret Lärstyrd Utveckling och med mer än två årtiondens arbete med Action Learning lämnat tron på vår egen och våra metoders förträfflighet. Vi har en stark tro på våra metoder men vi vill också möta unika behov med unika kominationer av insatser där vårt förhållningssätt och våra metoder naturligtvis är byggstenar. Varje uppdrag inleds med en lärande dialog. Kanske är flera av våra metoder aktuella för användning.

För att möta unika behov måste vi vara intresserade av en lärande samverkan med andra konsulter. Vi är mycket öppna för att skapa olika tillfälliga nätverk av kompetens för att det utvecklingsarbete vi blir en del av skall bli bra på det som är viktigt.

Action Learning bygger på de frågor och dilemman som väckts i själva lärprocessen. När flera olika Action Learning grupper i samma organisation är aktiva upptäcker man ganska snart att det finns vissa behov av generella kunskaper. Då kan arrangerande av kurs vara rätt kurs. Det blir learning Just-In-Time i stället för learning Just-In-Case. Även i dessa situationer skapas behov av olika lärande aktiviteter som blir unika för varje uppdragsgivare. Vi ordnar det. För oss är varje engagemang i lärprocess någonting där vi måste ”lyssna” för full förståelse och ha aktörsberedskap – Alltså mod och förmåga att möta varje ny situation med en lärande attityd som skapar unika lärstyrda processer.

Vi utvecklar därför ständigt vår förmåga att lyssna för full förståelse och agera katalysator för det olika insikter och upplevda behov som finns i de organisationer vi möter. Vi vågar påstå att just detta är en av våra styrkor.

Share Button