Internationellt

Gränsöverskridande lärstyrt arbete.

action learning internationneltVi lär med och av varandra över nationsgränser. Samarbetet med likasinnade i England och lärstyrt biståndsarbete i Palestina gör skillnad.  Nu läggs aktörer från flera Afrikanska stater och Latinamerika till nätverket. Vårt internationella nätverk kännetecknas av aktivt arbete med Action Learning. Praktiker, akademiker och NGO-folk i ett befruktande samarbete som skapar mening. Vi är en del av ett fantastiskt lärande samarbete över nationsgränser.

Nätverk i Storbritannien

Mycket omfattande och lärande relationer med konsulter och akademiker i Storbritannien har blivit en följd av aktivt engagemang i International Federation for Action Learning (IFAL) och det svenska Revans Center för Action Learning (CFAL). Lärande relationer har utvecklats även i andra sammanhang med Action Learning som gemensam nämnare. Bidragande faktor har också varit att Stefan Bergstrand under snart 10 år varit knuten till först Salford University och de senaste fem åren till University of Manchester. Både doktorand och som ledamot i Steering Committee för Revans Academy for Action Learning and Research. Med detta ovärderliga aktionslärande nätverk finns outtömliga resurser för fortsatt utveckling av kunskap, färdigheter och kompetens som kan ställas till förfogande för en fortsatt utveckling av begreppet; Lärstyrd Utveckling.

Palestina

I biståndsarbetet har det varit viktigt att betona Lärstyrd Utveckling och empowerment. Vi deltar t.ex. i ett projekt i Palestina på uppdrag från Unga Örnars Riksförbund. Målgruppen är unga vuxna som lär med och av varandra då de samtidigt förändrar sina förutsättningar att ta makt i sitt vardagsliv – Action Learning. Det är genom att bli en del av demokratiskt utvecklingsarbete och lära när man agerar för ökad makt i vardagslivet som förutsättningarna för fred kan öka. En av projektets mål är att etablera ett Centrum för Lärstyrd Utveckling för demokrati och fred i Palestina. I bloggen kommer vi löpande att aktualisera vad som händer och vad vi lär i biståndsarbetet. Följ bloggen och håll dig informerad. Vi kommer att puffa för nya berättelser på Twitter. Så följ oss på twitter. Det vi får vara med om är en spännande utveckling som aktualiserar många lärdomar och nya färdigheter. Ladda upp en Powerpoint om Palestina

Nya satsningar alltid intressanta arenor för lärande

Vi har ett starkt internationellt engagemang och backar inte för nya initiativ att delta i det internationella samarbetet. Inte minst i olika former av lärstyrt biståndsarbete. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Självklart kan vi också diskutera att delta med insatser i nya eller pågående projekt.

Share Button