Folkbildning

Folkbildning ett perspektiv på lärande som kan göra skillnad

folkbildningAction Learning Partner vill vara en bidragande och lärande partner i Folkbildning. Vår ambition är att vara en aktör i olika folkbildningssammanhang. Både som lärare i direkt relation med deltagare och som partner i utvecklingsarbete på folkhögskola och studieförbund. Här är några exempel på områden som vi kan skapa samarbete kring.

 • Som projekt
  • Action Learning som pedagogisk ryggrad i folkbildningen
  • Lärstyrd utvecklingsarbete i medlemsorganisationerna
 • Lärprocesser på Folkhögskola
  • Välfärd och Välfärdsarbete (samhälle, sociologi)
  • Lära att lära för att skapa skillnad (Lärande strategier för egna studier)
  • Community Work (Inom fritidsledarutbildning)
 • Som studiecirkelprogram
  • Action Learning som studiecirkel
  • Empowermentstrategier i studiecirkels form
  • Lärstilsarbete

En viktig del av den utveckling som har präglat de skandinaviska länderna har varit olika former av Folkbildning. Det gäller också för de tankemönster som har dominerat utvecklingen av Action Learning Partner och vårt förhållningssätt, Lärstyrd Utveckling.

Stefan Bergstrand har i många olika sammanhang varit aktör i folkbildningsarbete och en betydande del av det egna lärandet har bedrivits i form av folkbildning, i studiecirklar, i organisationer och på Folkhögskola. Som lärare på Folkhögskola i olika omgångar har Stefan varit pådrivande för utveckling av folkbildning som en viktig del i utveckling av begreppets Välfärd och Välfärdsarbete. Han har utvecklat såväl utbildningar för Fritidsledare och Behandlingspedagoger med tydliga folkbildningsstrategier. Också valideringsutbildningar för fritidsledare och förskollärare. För närvarande är vi engagerade i utveckling av nationellt normerande utbildningsmål och planeringen för validering med de folkhögskolor som utbildar behandlingspedagoger. Vi är också delaktiga i utveckling av en valideringsutbildning för fritidsledare  tillsammans med Skarpnäck Folkhögskola.

Action Learning partner har ambitionen att fortsätta vara en bidragande partner i folkbildningen. Ambitionen att hålla örat mot marken och alltid vara en del av den folkbildningstradition som skapat unika samhällsmönster i de skandinaviska länderna är viktigt för oss.

Vi är mycket öppna för olika former av lärande dialog om folkbildningsstrategier med stöd av våra färdigheter och vår kompetens. Ta gärna kontakt för en öppen lärande dialog.

Share Button