Historia och utveckling

Här berättas snart något om hur Action Learning skapades och har utvecklats sedan mitten av 1900-talet

Share Button