Kärnområden

kärn

Action Learning Partner är ett företagsnamn som förpliktigar. Vi skall vara en partner – inte en konsultande expert. Vi skall arbeta med Action Learning, med förhållningssätt och med metoder som är trogna Action Learning teorin. Vi skall också utveckla Action Learning i en ny tid. Det vill vi gärna göra med organisationer som delar de grundade värden som skapar  plattform för de kärnområden vi har ambition och förmåga att arbeta med. De är förhållningssätt och metoder som alla relaterar till vårt övergripande tankemönster – Lärstyrd Utveckling. En ide som omöjliggör Quick-fix-koncept men främjar Lärstyrd Utveckling och Organic Growth.

Action Learning Partner har utvecklat kärnområden för vår övergripande idé; Lärstyrd Utveckling. Alla områden kan utan vidare integreras i gemensamma arbetsformer och projekt. Lika enkelt kan de brytas ut för att vara en bidragande i organisationers utvecklingsambitioner. Detta innebär dock inte att de olika kärnområdena passar ihop med vilka ambitioner som helst. Självklart kan inte delarna i vårt helhetsperspektiv paketeras med metoder som har helt andra utgångspunkter och grundade värden. Det blir någon slags paketmångling och det vill vi inte bidra till. Att det är så innebär att alla uppdrag vi åtar oss startar med en lärande dialog mellan oss och uppdragsgivaren om syfte, inriktning, omfattning och design. Det är viktigt för att vi skall skapa en sammansmältande förståelsehorisont när det gäller vad vi skall uppnå och vad som är av betydelse för att ta sig dit.

Share Button