Välkommen

Välkommen att bygga en lärande relation

2 välkomenTack för att du besöker vår websida. Kanske kan det vara början på en lärande relation som skapar möjligheter för dig och din organisation att arbeta med Lärstyrd Utveckling. Att med stöd av oss skapa lärprocesser som utvecklar individ- grupp och organisation genom lärande direkt kopplat till förändring och utveckling i arbetet. Personlig utveckling, grupputveckling och organisationsutveckling. Ett helhetsperspektiv som bygger kapacitet att lära och utvecklas som en viktig del av att dagligen lösa sina uppgifter. Vi finns i tätposition när det gäller att utveckla begreppet Lärstyrd Utveckling som en huvudprocess för hållfast utvecklingsarbete. Våra delprocesser enligt vår nuvarande förståelse är;

Action Learning, Grupp-och teamutveckling med GDQ, Lärstyrd praktik (handledning), Lärstilsarbete, Transformativt lärande, Folkbildningsprocesser, Ledarskapsutveckling, Validering och Community Work.

Vi hoppas att du upplever vår web som lärande och meningsfull. Webben är inte enkel i den meningen att vi fokuserar korta slagkraftiga och säljande texter. Vi tror att du som intresserar dig för Lärstyrd Utvecklig och Action Learning har tagit dig något längre i din reflektion och analys än att leta efter färdigtänkta verktyg för förändring utan lärande – om det ens är möjligt.

Vi ser fram mot att skapa en varaktigt lärande relation med dig. Antingen som återkommande besökare till vår websida, som uppdragsgivare eller samarbetspartner.

Share Button