Vad vill vi?

Att vara underlättare och skapa kapacitet för hållfast lärande – vår verksamhetsidé.

2 vvvAction Learning Partner vill vara just det – en partner. Vi vill skapa processer för lärstyrd utveckling. Program med betoning på att lärande skapar utveckling och förändring. Bara genom nya insikter och förändrad förståelse blir människor engagerande medansvariga i ambitioner att utveckla det som annars kan anses som cementerade bevarandestrukturer i organisationer och företag.

Att bidra med tillslag – isolerade föreläsningar eller kurser – som förmedlar färdigtänkta modeller och den “rätta vägen” mot framgång blir därför något som vi inte vill – Då är man, enligt vår förståelse, på fel kurs. I stället har vi ambitionen att främja arbetsplatsbaserat och erfarenhetsbaserat lärande. Vi vill skapa lärprocesser i vilka individer och grupper lär med och av varandra då de samtidigt tacklar olika dilemman som är av betydelse att förändra – på riktigt och under risktagande. Dessa insikter innebär dock inte att vi inte kan bokas för t.ex. inspirationsföreläsningar som utgör en del av en medveten läroprocess.

Vår ambition är också att utveckla Action Learning som teori och praktik som berör människors lärande och utveckling. Det gör vi gärna tillsammans med våra uppdragsgivare och tillsammans med alla de engagerade personer som utgör vårt nätverk. Det är ett nätverk som ,när delar av det mobiliseras för en uppgift, kan skapa betydande skillnad.

Vår mycket särskilda ambition är att bidra till en sund och lärande utveckling av välfärdsarbetet i samhället. Det innebär att vi vill arbeta med såväl offentligt drivna verksamheter som satsningar inom social ekonomi och hos företag inom välfärden. Att det är kvalitet och utveckling i välfärdsarbetet vi koncentrerar oss på hindrar inte att vi också tar uppdrag från företag och organisationer utan direkt anknytning till välfärdsarbete. Det finns faktiskt en hel del att lära med och av varandra mellan olika sektorer. Det är vår erfarenhet och förståelse.

Action Learning Partner är en underlättare av lärstyrd utveckling hos individer, grupper och organisationer. Vi etablerar helst lärande relationer över tid med våra uppdragsgivare. Företrädesvis i program som innefattar flera olika delprocesser som alla bidrar till Empowerment – Alltså att uppdragsgivande organisation och medarbetare bygger kapacitet till lärstyrd utveckling i hållfasta processer – inte blir beroende av externa insatser och “experter”. Svenska synonymer till begreppet Empowerment är bemyndigande eller möjliggörande. Ibland har egenmakt använts. Vi är övertygade om att Lärstyrd Utveckling är just det. Vår verksamhetsidé är inte bara att skapa lärande som ger färdigheter att lösa en viss uppgift för en individ, en grupp eller för organisationen som helhet. Lärstyrd Utveckling innefattar naturligtvis det men också att lära att lära att göra. Det skapar varaktighet i utveckling och främjar aktörsberedskap hos våra uppdragsgivare – alltså förmågan att ur det okända eller det ovana skapa lösningar som resulterar i kvalitet.

Många har skrivit och talat om en lärande organisation. Få, om än någon, har sett en. Vi tror inte att våra insatser skall skapa detta. Snarare är det så att vi vet att vi kan främja en utveckling där lärandet i organisationen ökar, växer och skapar löpande förändrade förutsättningar. Det är bra nog. Det ger energi och kraft att lära sig att leva med att man inte en gång för alla kan bli en lärande organisation. Lärande är en process i vilken vi erövrar kunskap, färdigheter och kompetens. Det är en ständigt pågående rörelse i en gemensam riktning. Vi vill därför hellre tala om lärandet i organisationen. Vi tror på konstruktivistiskt lärande. Också på transformativt lärande. Att vi gör det skapar vår tanke och handling – att främja en utveckling i vilket Lärstyrd Utveckling i de organisationer som är våra uppdragsgivare blir en ständigt pågående process som skapar kapacitet att skapa mening i arbete och kvalitet i resultat – och skapa beredskap som aktörer i en omvärld under förändring.

Share Button