Bibliotek

Ambition att följa och spegla utvecklingen

I vårt bibliotek kommer du att få en del olika service. Vår nuvarande förståelse är att vi skall publicera recensioner av böcker, lite eget material för nedladdning och en del artiklar som vi fått rätt att lägga ut. I biblioteket kommer också att finnas ett länkskafferi. Ambitionen är att skapa ett levande bibliotek som följer utvecklingen inom våra områden. Just nu är det tomt och kommer att vara det ett tag. Det beror på att vi inte riktigt har klurat ut hur vi skall organisera biblioteket och att vi just nu är mycket upptagna med annat.

 

Share Button