Uppdrag och utbud

Försiktig ökning av konsultarbetet

Aktuella  lärprocesserUppdrag jpegVi är ett litet bolag med begränsade möjligheter att hålla allt för många bollar i luften samtidigt. Vi skall nu gå från ett relativt mindre antal uppdrag och anställningar till enbart konsultarbete och fler uppdrag. Vi upplever det viktigt att inte stressa fram sådana uppdrag. Snarare vill vi välja uppdrag noga utifrån en dialog med dig som tilltänkt uppdragsgivare. Våra grundade värden är viktiga för oss. Vårt arbete bygger därför på ett högt medansvar från uppdragsgivare och medarbetare. Det bygger på insatser som är arbetsplatsorienterade, erfarenhetsbaserade och som skapar kapacitet hos medarbetarna att ta ett ökat medansvar för utvecklingsprocesser i sin organisation. Vi vet att vårt helhetsperspektiv Lärstyrd Utveckling skapar sådana resultat.

Ta gärna kontakt med oss tidigt i förhållande till att de ambitionerna om att utveckla den verksamhets du ansvarar för, växer. Vi kan vara en samtalspartner som påminner om att du söker någonting annat än att utbilda fram utveckling – Det fungerar inte särskilt bra.

Under denna rubrik kommer vi löpande att presentera de olika lärprocesser (uppdrag) som vi arbetar med. Vi kommer också att presentera olika lärtillfällen (Vissa skulle nog kalla det för kurser) som vi erbjuder. Det kan vara föreläsningstillfällen eller tillfällen att skapa färdigheter inom Action Learning, som träning för samordnare i lärgrupp, m.m. Om du vill hålla dig uppdaterad om våra lärtillfällen kan du följa oss på Twitter. Där kommer vi att publicera information och ge länkar till Program och anmälningssidor.

Titta gärna in på vår blogg. Även där kommer aktuella lärtillfällen att marknadsföras. Där kommer vi också att aktualisera och kommentera viktiga frågor som rör utveckling av välfärdsarbete och lärande på individ- och gruppnivåer och i organisationer. I bloggen räknar vi med att provocera fram tankar hos läsarna. Vi hoppas på en påverkande läsning.

Sök vidare på denna flik för att få en bild av vilka lärprocesser som pågår eller planeras just nu.

Ta gärna kontakt för att samtala om vi är de du skall anlita för uppdrag som kan göra skillnad för lärande och utveckling i din organisation

Share Button