Action Learning

Utvecklingsarbete med Action Learning

grupputveclingAction Learning är den absolut främsta byggstenen i begreppet Lärstyrd Utveckling. 20 års erfarenhet av olika former av Action Learning Program, studier om Action Learning, forskning och många och långa lärande relationer med ”Action Lerners” både här i Sverige och i flera andra länder

Action Learning som pedagogik i utbildning

Action Learning är nu den pedagogiska ryggraden i yrkesutbildningen på Viskadalens Folkhögskola. Spännande former för en tydlig folkbildningsprofil i utbildningen har därmed etablerats. Deltagarna lär med och av varandra då de också tacklar verkliga dilemman som uppstår i den nära relation (varje vecka) de har med yrkets arbetsmarknad. Ett accelererat samarbetslärande med stark energi. Christer Ferm som ingår i vårt professionella nätverk är den som arbetar vidare med lärarnas lärande om Action Learning på skolan. Det sker inom ramen för hans bolag PLU Partner. Christers bedömning är Action Learning pedagogiken i utbildningen fungerar mycket bra. Utvecklingen av yrkesutbildningen på Viskadalens Folkhögskola är intressant. Stefan Bergstrand var utvecklingsansvarig och sjösatte satsningen och ansvarade för starten och det första årets genomförande. Professor David Botham på University of Manchester har följt utvecklingen och anser att satsningen är banbrytande. David är en ytterst erkänd och meriterad akademiker när det gäller Action Learning. Han är dessutom den person som betraktas som ”arvtagare” till professor Reg. Revans som skapade Action Learning och är dessutom handledare till och vän med Stefan.

De erfarenheter Stefan för med sig in i konsultverksamheten när det gäller Action Learning som pedagogik i folkbildningen är påtaglig och innefattar såväl kunskaper som färdigheter att möta andra skolors behov av att effektivisera lärprocesserna där när det gäller yrkesutbildning inom välfärdssektorn. Vi är öppna för förslag om samarbete.

Action Learning Partner i Palestina

På uppdrag av Unga Örnars Riksförbund arbetar Action Learning Partner med ett spännande biståndsprojekt i Palestina. Det handlar i korthet om att främja en utveckling där unga vuxna palestinier skapar kapacitet att ta makt i sitt eget vardagsliv. Målet med det är att de som framtidens ledare skall ha insikt om betydelse av demokrati för utvecklingen i sitt samhälle och utveckla demokratiska arbetsformer och därmed plattform för fred. Det bygger, med Action Learning, tillit och förtroende. Både till andra och till sin egen förmåga att göra skillnad.  Stegvis skapas fler och fler Action Learning Set (lärgrupper) i vilka de lär med och av varandra om hur de skall påverka sitt vardagsliv, motverka arrangerade äktenskap, bli delaktiga i samhällsbeslut och mycket mer. Relationen byggs med arbete i Palestina, på nätet och genom att palestinier besöker Sverige. Det kommer inom kort att finnas lite dokument om satsningen i biblioteket.

Action Learning Partner i Afrikanska stater

Näst i tur för en liknande utveckling kan intresserade organisationer i Afrikanska stater och i Latinamerika stå. Om det blir så blir även det på uppdrag av Unga Örnar med stöd av Olof Palme Internationella Centrum.

Action Learning Validering

Helt kort konstateras att Action Learning som förhållningssätt och pedagogisk ryggrad under 2014 kommer att fokuseras i två aktionslärande valideringsprojekt som är under planering. Dels när det gäller validering och fortsatt lärande för examination som behandlingspedagog. Dels en motsvarande satsning för personal inom kommunal fritidsverksamhet som inte har den formella fritidsledarkompetensen. Mer om det under fliken. Validering.

Önskemål

Tidigare projekt som då vi har arbetat med Action Learning som förhållningssätt är främst inom skolutveckling, sjukvård och äldreomsorg. Självklart har vi intresse av att ta upp den tråden igen. Vi har också intresse av att bredda vårt arbetsfält.

Du som är intresserad av en kraftfull lärstyrd utveckling med Action Learning som den främsta byggstenen. Ta kontakt så sätter vi igång ett samtal om vad vi kan bidra med.

Share Button